Far har overført bolig til nåværende kone

Publisert: 16.01.2023

Jeg fant ut at min far var død etter 3 måneder via en tilfeldighet. Jeg er et særkullsbarn å regne. Jeg ser nå at huset som stod på min far siden1979 er nå overført til han kone. Jeg har ikke fått noe forespørsel eller informasjon fra skifteretten/boet elle andre instanser på at han er død. Hvordan går jeg frem med søksmål i boet nå som det ser ut som konen sitter i uskiftet bo. Det er også 3 felles barn i boet.

Svar:

Ektefelle kan ikke sitte i uskiftet bo uten samtykke fra særkullsbarn. Dersom det er mindre verdier i boet, kan det være at ektefellen arver alt som minstearv til ektefelle. Da kan ektefelle vanligvis overta boet, uten noe mer involvering av øvrige arvinger. Om overføringen av boligen er å anse som en livsdisposisjon, så er den lovlig, da din far har lov til å gi bort verdier i levende live. Men visse slike gaver kan være å anse som dødsdisposisjoner. Da må realiteten i overføringen, og situasjonen rundt dette vurderes nærmere. Jeg anbefaler deg først kontakte tingretten for å finne ut hva som er skjedd med skifteform, og få bistand fra advokat for å vurdere eventuelle rettslige skritt.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: