Får ikke bli medeier i felles hus

Publisert: 02.06.2023

Jeg giftet meg nå i mai. Før vi ble gift hadde vi: jeg - et hus i byen, uten boliglån, helt nedbetalt mannen min - et hus med boliglån på 2,5 mill (husverdi på 4 mill). Jeg solgte huset mitt nå i mai og mannen min vil at vi bruker pengene på å betale ned huset hans. Men han vil ikke gjøre meg en medeier, bare at jeg betaler ned boliglånet hans. Vi begge to bor i det huset etter vi ble gift og har ikke noen særeie avtale. Hvilke rettigheter har jeg til huset hans hvis vi skilles?

Svar:

Ved et økonomisk oppgjør etter en skilsmisse, ville nok et større innskudd i boligen, også ved nedbetaling av lån, uansett medføre medeiendomsrett. Det er likevel en mer usikker vei å gå. Pengene du nå skyter inn i boligen regnes som skjevdelingsmidler. Skjevdelingsmidler er midler som ikke skal deles med mannen din hvis dere skilles. Dersom skjevdelingsmidler benyttes til nedbetaling av lån, er hovedregelen at man bare får holdt det nominelle beløpet utenfor deling, det vil si uten verdistigning. Det beste er derfor at nettoprovenyet fra salget av ditt hus benyttes som eierinnskudd inn i din manns bolig, og at dere samtidig sørger for notoritet(at det senere kan bevises) for dette. For eksempel kan dere sørge for en overføring av hjemmel i grunnboken, slik at dere står som hjemmelshavere begge to. Det kan også være lurt å ta vare på dokumentasjon som viser at du gikk inn i ekteskapet med en fullt nedbetalt bolig, og i tilfelle hvor store netto verdier dette utgjorde. Det kan være nyttig ved en senere tvist om skjevdelingskrav ved skilsmisse.

En annen mulighet er at dere inngår en ektepakt der dere oppretter særeie.

Dersom din mann står fast på at du kun skal betale ned hans lån, ville jeg ha foreslått for ham at dere bestiller en time hos en nøytral advokat som kan bistå dere med å finne en rettferdig løsning som ivaretar begges interesser og ønsker på beste mulige måte.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: