Får ikke tilbake vare jeg ikke har fått betalt for

Publisert: 29.03.2023

Jeg har solgt en vare til et selskap som har gått konkurs uten å ha betalt for varen. Advokaten som styrer boet mener jeg ikke kan få igjen varen, men jeg kan få kjøpe den. Prisen han krever er veldig høy, jeg får heller ikke se varen og aner ikke hva slags stand den er i. Selskapet skylder meg totalt ca 120 000,- men den varen det er snakk om er bare 8000,- Er det ikke rett og rimelig at jeg får igjen varen? Kan en advokat som styrer boet bestemme pris på en maskin han ikke vet noe om?

Svar:

Leverer du en vare fra deg uten å motta betaling samtidig, har du gitt fra deg varen på kreditt. Eierskapet er overført til det andre selskapet, med mindre du har tatt forbehold om at eierskapet ikke overføres før betaling har funnet sted, eller at det foreligger salgspant i varen. Uten slike forbehold vil du ha risikoen ved at kjøperen går konkurs før du får betalt, og varen vil da tilhøre konkursboet og ikke deg. At du har et stort krav mot selskapet vil ikke ha noen betydning for om varen tilhører konkursboet.

Bostyrer (advokaten) kan inngå avtaler på vegne av konkursboet, og bostyrers oppgave er å få mest mulig penger inn i konkursboet. Bostyrer bestemmer prisen på varer og gjenstander som skal selges fra boet.

Del denne artikkelen: