Far kan ikke betale barnebidrag

Publisert: 28.04.2023

Jeg og barnefar er skilt. Jeg har foreldreansvar 100 % for 3 barn under 18. Barnefar er ufør og har ingen mulighet til å betale barnebidrag ifølge han. Jeg jobber hardt for å beholde huset vi bor i (meg og mine 3 barn). Hva slags rettigheter har jeg ifht barnebidrag? Kan NAV betale barnebidrag?

Svar:

Dersom far ikke har bidragsevne, og NAV vurderer at han ikke har nok inntekt til å forsørge barna i tillegg til seg selv, så vil det ikke bli fastsatt noe i barnebidrag.

Det er mulig å søke om bidragsforskudd fra NAV om far ikke er bidragspliktig. Bidragsforskudd er behovsprøvd og gis kun ved årsinntekt under kr. 563 200,-. Man vil kunne få mellom kr. 880,- og kr. 2200,- pr barn avhengig av din samlede økonomi og barnets alder. NAV har veiledningsplikt og de vil kunne gi deg svar på hvor mye du har krav på, og hva slags dokumentasjon de trenger for å vurdere søknad om bidragsforskudd.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: