Far krever bidrag til barnets regulering

Publisert: 29.03.2022

Barna har fast bosted hos far, samvær hos meg. Jeg betaler ikke bidrag fordi jeg har for liten inntekt. Han tjener bra. Nå forlanger far at jeg skal være med på å betale tannregulering. Har han rett til å kreve det?

Svar:

Far har rett til å kreve bidrag til særlige utgifter. Særlige utgifter er utgifter til for eksempel tannregulering, briller og konfirmasjon. Om dere ikke blir enige om størrelsen på et slikt særlig bidrag, så kan han kreve det fastsatt av NAV. NAV vil de foreta en vurdering av din bidragsevne og beregne hvor mye du skal betale i ekstra bidrag for barnets tannregulering. Utgangspunktet er at bidraget skal fordeles mellom foreldrene etter størrelsen på foreldrenes inntekt. For eksempel om den ene tjener 300 000,- og den andre 700 000,- er fordelingsnøkkelen 30 % og 70 %.

Dersom du har lav inntekt, kan NAV komme til at du ikke har bidragsevne og at du ikke skal betale bidrag. Det kan derfor være greit å ta dette via NAV, slik at de kan fastsette om du skal dekke noe av utgiftene eller om inntekten din ikke tilsier at du har bidragsevne.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: