Farskapstest av voksen sønn

Publisert: 01.02.2022

Hvordan kreve farskapstest av over 30 år gammel "sønn" uten å selv ta kontakt med ham?

Svar:

Etter barneloven § 6 kan du reise sak for domstolene å kreve avklaring av farskapet. Da vil det bli foretatt DNA-undersøkelser av begge foreldre og barnet, samt andre man eventuelt mener kan være barnets rette far. DNA-testen vil avklare om man er biologisk far eller ikke. Når resultatene foreligger vil retten avsi en dom, som enten bekrefter det registrerte farskapet eller endrer farskapet, om man viser seg å ikke være barnets far.

Du trenger ikke selv ta kontakt med sønnen, men han vil naturlig nok bli varslet om saken, for at det skal la seg gjøre å ta DNA-test av han.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: