Flytte uten fars samtykke?

Publisert: 30.05.2023

Jeg (mor til barnet) vil flytte til en annen kommune. Barnet har registrert adresse hos meg men ikke registrert delt bosted. Vi har dog en avtale om delt bosted, men denne er ikke registrert. Kan jeg som mor flytte med barnet uten samtykke fra barnefar? Han har samvær annen hver helg, jeg er hoved omsorgsperson. Har hørt det er andre regler for flytting av fylke enn kommune.

Svar:

Dersom du er registrert som bostedsforelder og du ønsker å flytte med barnet, har du plikt til å varsle om flytting senest tre måneder før flyttingen. Hvis far ikke er enig i at barnet skal flytte med deg, er du forpliktet til å be om mekling på familievernkontoret. På familievernkontoret vil dere få bistand til å se om dere kan få til en avtale om barnets bosted og flytting. Om dere ikke blir enige, kan det være fornuftig å kontakte en advokat for å få hjelp til å løse konflikten.

Det er ulike regler for flytting innenlands og utenlands, men ikke for flytting over kommune- eller fylkesgrense. Regelen er at du skal varsle først, og hensynet bak denne reglen er blant annet at dersom flyttingen innebærer et bytte av skole for barnet, så skal man foreta en vurdering av om flyttingen er til det beste for barnet, eller om det er bedre for barnet å bli værende i sitt nærmiljø med den andre forelderen. Flytting kan også medføre mindre kontakt med den andre forelderen, og det er også en del av den vurderingen som foretas, når man avgjør om flytting er til barnets beste eller ikke.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: