Fordele verdien av bolig ved samlivsbrudd

Publisert: 12.02.2024

Min samboer og jeg kjøpte en bolig for 12 år siden sentralt i Oslo. Kjøpesum var 3 millioner, hvor jeg finansierte 700 000 kroner i EK (midler fra forskudd på arv med særeie) mens min samboer finansierte 100 000 kroner. Resten bankgjeld. Vi eier boligen 50/50 og begge betaler inn likt beløp til felles lån/kostnader hver måned. Boligen er i dag nedbetalt og har en verdi på 6 millioner kr. Vi har ingen samboeravtale. Spørsmålet er hvordan verdien av boligen skal fordeles ved samlivsbrudd og salg?

Svar:

For samboere pleier man å se nærmere på det reelle eierforholdet, hvordan boligen ble finansiert ved anskaffelsen, hvor mye hver av dere har valgt å investere av egne midler i eiendommen. Man regner om hvor mange prosent kr 700.000,- av kr 3 millioner utgjør, og hvor mange prosent kr 100.000,- av kr 3 millioner utgjør. Resterende høres det ut som dere har dekket en halvpart hver av. I deres tilfelle vil din reelle andel av boligen være 60 % mens hans reelle andel vil være 40 %.

Konkret utregning:
Din andel: kr 700.000,- av kr 3 mill. = 23.333% av boligen. Hans andel kr 100.000,- av kr 3.000.000,- = 3,333% av boligen. Dette utgjør til sammen 26.666%.
Hele boligen er 100 % fratrukket 26,666% = 73,334% / 2 = 36,667 % er lånefinansiert av hver av dere.
Din andel utgjør til sammen: 23,333% + 36,667% = 60%. Hans andel utgjør til sammen: 3.333% + 36,667% = 40%)

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: