Fordeling av bolig etter skilsmisse

Publisert: 08.06.2023

Jeg ble sammen med min mann i 1996. Han kjøpte hus i 1997. Vi giftet oss i 2002. Fem år senere satte vi huset i begges navn, og har siden den gang betalt låneavdragene sammen. Når vi nå skal skille oss, hvordan skal verdien på huset deles? Er det slik at han skal få verdien av håndpenger som han betalte for huset, og det han har betalt inn fram til ekteskapet? Og at resten deles likt mellom oss. Eller er hele huset hans, selv om de fleste avdragene er gått over mitt konto?

Svar:

Han kan kreve skjevdelt den nettoverdien han eventuelt hadde da ekteskapet ble inngått, men ved beregningen av nettoverdi hensyntas også gjeld/belåning. Eventuelle økonomiske bidrag fra deg i en forutgående samboerperiode (før dere giftet dere) kan også være av betydning. Han har bevisbyrden for sitt eventuelle skjevdelingskrav, og det er et vilkår at nevnte verdi var i behold ved bruddet/skjæringstidspunktet. Verdier som er skapt under ekteskapet, skal derimot inngå i delingen, og lønnsinntekt er felleseiemidler - med mindre man har opprettet ektepakt med avtale om særeie.

Ekteskapsloven § 59 første ledd:
"Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen."

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: