Fordeling av bolig ved samlivsbrudd

Publisert: 22.11.2022

Min samboer og jeg går muligens fra hverandre. Vi har felles bolig. Jeg står som hovedlåntaker og han som medlåntaker. I praksis har jeg betalt lånet fra min konto i alle år. Har dette noe å si for fordeling av bolig?

Svar:

Eierforholdet, inkludert om en eiendel er eneeie eller i sameie, bestemmes ut fra vanlige formuerettslige prinsipper. I første rekke stiftes sameie gjennom avtale, men det suppleres også av de særegne stiftelsesreglene for sameie som er utviklet i rettspraksis for samboerforhold og ekteskap.

Dersom en samboer på indirekte vis har bidratt til ervervet, for eksempel gjennom stell og pass av felles barn eller betaling av forbruksutgifter, kan dette indirekte bidraget etter omstendighetene gi grunnlag for medeiendomsrett – altså en eierbrøk i felles bolig.

Det avgjørende i deres tilfelle er hva dere har avtalt ved kjøp av boligen, dvs hva som har vært ment å skulle være det reelle eierforholdet. Dersom en har betjent lånet og den andre har betalt forbruksutgifter, så betyr ikke det nødvendigvis at den som har betjent lånet skal ha en større andel av boligen ved samlivsbrudd.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: