Fordeling av innbo ved samlivsbrudd

Publisert: 08.02.2024

Jeg og samboeren har bodd sammen i 12 år, skal flytte fra hverandre. Han eier enebolig, jeg har betalt husleie ved kjøp av all mat/husholdningsartikler (hus og hytte). Vi eier hytte 50/50, der har vi delt alle utgifter. Han skal kjøpe meg ut av hytten. Det er mye verdier i innbo i hytten (og bolig). Han mener han ikke skal betale meg for det, for han har betalt mest underveis. Hva har jeg rett på av innbo i hus og hytte?

Svar:

Når det gjelder innbo i hus og hytte, er utgangspunktet at hver har rett til det man har kjøpt/anskaffet selv, og den andelen man har betalt av felles eiendeler. Man har også rett til det man eventuelt har fått i gave, og det man hadde fra før av, - samt det man eventuelt har kjøpt i stedet for, etter salg av det man hadde fra før. I noen tilfeller kan alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper være relevant, som grunnlag for et vederlagskrav.

I praksis kan det være vanskelig å huske konkret hvem som kjøpte hva, eller alt er sammenblandet. Da må nødvendigvis fordelingen skje mer skjønnsmessig.

Når det gjelder felles eiendeler, tar man gjerne utgangspunkt i anskaffelsesverdien av tilsvarende eiendel, ved fordelingen. (Typ setter opp verdien for tilsvarende vare, ved kjøp på bruktmarked.) Hvis den ene ønsker å overta mer enn den andre, sett i forhold til hva den enkelte har rett til, - betales den andre ut. Det ingen vil ha, selges eller gis bort.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: