Fordeling av overskudd fra underkurs ved bytte av lån

Publisert: 12.09.2023

Ved samlivsbrudd, og inngått avtale om at ene parten har førsterett ved kjøp av bolig. Man har skrevet at man tar over eksisterende lån, uten takst, og uten noen kostnader ovenfor andre part. Overtar altså lånet som det står. Det er igjen fastrente på flere år. Denne blir da brutt, og overført til nytt lån. Forhold til underkursen på dette, har eks samboer noe rettigheter av overskuddet i sin helhet? Eller tilfaller det den som tar over huset og lånet?

Svar:

Med forbehold om den nærmere ordlyden i avtalen deres, tenker jeg at det er naturlig at dette tilfaller den som da har overtatt ansvaret for lånet og huset, - på samme måte som eks-samboer heller ikke ville blitt belastet for noe tilsvarende andel ved eventuell overkurs.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: