Forfordeling av arv

Publisert: 10.03.2023

Når en gjenlevende sitter i uskiftet bo, kan den forfordele arv til ett barnebarn og ikke like mye til de andre barnebarna?

Svar:

Det er litt uklart om det er snakk om å utdele arv mens gjenlevende sitter i uskiftet bo, eller om det er snakk om å fordele arven i testament.

Dersom det utdeles arv av den som sitter i uskiftet bo, så har de andre arveberettigede rett til å kreve like mye. Dette gjelder i utgangspunktet at det deles ut arv til livsarvingene. Den som sitter i uskiftet bo, har lov til å gi bort gaver, men de kan ikke være så store at verdien står i misforhold til boets verdi.

Den som sitter i uskiftet bo, kan i testament kun disponere over en halvdel av uskifteboet. Og om det kan forfordeles barnebarn, vil avhenge av om det er den frie tredjedelen det disponeres over, om det er brudd på pliktdelsarv til livsarvinger m.m.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: