Går forsikringsutbetaling til dødsbo eller etterlatte?

Publisert: 01.12.2022

Samboeren min etterlater seg mer gjeld enn formue og derfor skal det ikke bli privat skifte. Det er ingen penger i dødsbo fordi han var uføretrygdet og med lite pensjon. Nå har det kommet brev fra forsikringsselskap at den tidligere arbeidsgiveren hans hadde en forsikringsordning hvorav enten samboer eller barn under 21 år kan få utbetaling, han har ingen barn under 21, hvis jeg som samboer sier ja til å ta imot utbetaling blir jeg ansvarlig for hans gjeld også. Går det til dødsbo og skifte?

Svar:

Normalt vil slike forsikringer ikke gå til dødsboet, men til den som er begunstiget. Ta kontakt med forsikringsselskapet og få vilkårene, så bør dette raskt kunne finnes ut av.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: