Har adopterte barn lik rett til arv?

Publisert: 09.06.2023

Jeg er adoptert, og ble det før de fikk egne barn, hvordan står jeg i forhold til arverett da? Og skulle min far gå bort først, har jeg/vi noen arverett mens min mor lever, eller har hun alt frem til hennes tid kommer?

Svar:

Adoptivbarn har arv på lik linje med biologiske barn. Dere er alle livsarvinger i arvelovens forstand, og har rett til lik del av arven. Om foreldre lager testament for å endre på dette, har livsarvinger likevel en minste pliktdelslarv ( 2/3 skal gå til livssarvinger, men hver kan begrenses med 15 ganger grunnbeløpet).

Om far dør, vil mor ha rett til å sitte i uskifte med dere barna, som er å anse som felles barn. Det vil si at arveoppgjøret etter far utsettes til hun selv ønsker å skifte, eller selv går bort.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: