Har ektefellen krav på min arv?

Publisert: 11.03.2024

Jeg har arvet en del eiendommer og penger. Det jeg lurer på er om jeg står fritt til å gjøre hva jeg vil med disse tingene uten at ektefellen kan blande seg opp i dette. Gi dem bort selge dem osv.

Svar:

Når du arver noe, er det du som er eier. Du har den fulle faktiske og rettslige rådigheten over dette.

Jeg påpeker at din ektefelle blir ikke eier av noe du kjøper deg, får i gave eller arver. At man som ektefeller har felleseie, betyr ikke at man eier noe i sameie: det har kun betydnig for om verdien skal deles likt eller ikke ved oppgjør (død eller skilsmisse).

Arv man får eies av den som mottar det. Arv er felleseie, men verdier som klar kan føres tilbake til arv, kan skjevdeles ved deling (skilsmisse eller død).

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: