Har ikke nok penger til livsopphold etter at barnebidraget er betalt

Publisert: 16.06.2023

Jeg og min ekskone har barna 12 og 15 år 50 % hver, den minste er registrert på min adresse og den eldste er registrert på hennes adresse. Jeg er uføretrygdet mens mor ikke jobber. Jeg må betale kr. 3100 i barnebidrag til mor. Problemet mitt er ikke å betale barnebidrag, men at jeg sitter med nesten ikke penger til livsopphold til meg og barna etter at boutgifter og strømregningen og bidraget er betalt. Har fått vite fra NAV at boutgifter ikke regnes med når beregning av barnebidrag beregnet.

Svar:

Om du mener bidraget ikke er korrekt fastsatt, så kan du sende inn en ny søknad om fastsettelse av bidrag til NAV.

Barneloven sier at foreldre skal forsørge barnet forholdsmessig ut fra inntekt. Når NAV fastsetter barnebidrag, ser de på hva det koster å forsørge et barn ut fra alder, som kalles underholdskostnaden. Barnebidraget er den bidragspliktiges andel av underholdskostnaden, som altså er beregnet ut fra den forholdsmessige inntekten forelderen har.

Dette betyr at om din uføretrygd er høyere enn de trygdeytelser mor mottar når hun ikke jobber, så er det du som vil bli pålagt å betale bidrag. Det er viktig å merke seg at om det ikke er noen rimelig grunn til at mor ikke jobber, så kan NAV skjønnsmessig fastsette inntekten hennes.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: