Har samboers barn krav på arv?

Publisert: 26.10.2023

Jeg er samboer med to felles barn 29 og 25 år, i tillegg har han en datter fra før. Eiendom er tinglyst på meg og lån på huset også . Jeg betaler lån, forsikring etc. Vi skal nå rive huset og bygge nytt. Jeg skal bruke av pengene jeg arvet av mine foreldre til dette. Det jeg lurer på er om hans datter vil ha krav på noe om han faller fra? Eller arver mine barn alt siden alt er registret på meg? Eller er det noen regler her siden vi har vært samboere i 30 år? Hva har han krav på?

Svar:

Det er ingen samboerlov som regulerer dette.

Her må det vurderes hvem som eier hva. Det fremstår som om verdiene tilhører deg, men jeg vil anbefale at dere lager en samboeravtale som klart regulerer dette. Særlig om han skal bistå med å bygge ny bolig. Skal han ha eierandeler? Krav på vederlag eventuelt? Lengden av samboerskap og hans bidrag med andre ting - økonomisk eller indirekte med oppussing og annet, kan gi han slike rettigheter. Så dette bør dere klarlegge i en avtale, slik at det ikke kommer krav fra hans livsarvinger om han faller fra.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: