Heve leiekontrakt fordi boligen er ubeboelig

Publisert: 24.03.2022

Vi leier en leilighet med 3 års avtale, 12 mnd binding , mulig oppsigelse etter 9 mnd med 3 mnd oppsigelsestid. Vannlekkasje sist uke, leiligheten erklært ubeboelig under utbedringsperioden, estimert til 2-4 mnd. Utleier får dekket tapt leie. Vi ønsker å heve leieavtalen og finne oss noe annet permanent pga. en 7 uker gammel unge vi har og forholdene. Har vi en god sak dersom vi ønsker å heve avtalen? Hva er risikoen dersom vi taper i en tvist, dekke husleie i 3 år eller ut binding?

Svar:

Min vurdering er at det er lovlig å heve avtalen når boligen er ubeboelig. Utleier har jo da ikke husrom å tilby dere og da opphører deres plikt til å betale så lenge det ikke er mulig å bo der. Dette er vurderingen basert på de opplysningene som er gitt her.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: