Hva er loven ved realkausjon?

Publisert: 23.03.2022

Hva er loven ved realkausjon? Min far har pantsatt en eiendom hvor han har skrevet under på ett beløp inntil x kr og for et tidsrom inntil 19.12.2020. Kan banken da fortsatt påberope seg at restlån må innfris ved salg av eiendommen? Eier av eiendommen og låntaker er ikke samme person/husstand. Lånet er refinansiert i 2012 hvor da løpetiden er endret fra 10år og 1 mnd til 25 år og 1 mnd. Det foreligger ikke noe aksept fra min far på denne endringen.

Svar:

Dette er noe dere må ta opp med banken hvor opprinnelig avtale ble inngått. Hvis perioden for kausjonsansvaret er utløpt må dere fremsette krav om sletting av heftelsen overfor banken.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: