Kausjonsansvar

Innhold

Hva er loven ved realkausjon?

23. mar 2022 · spørsmål

Hva er loven ved realkausjon? Min far har pantsatt en eiendom hvor han har skrevet under på ett beløp inntil x kr og for et tidsrom inntil 19.12.2020. Kan banken da fortsatt påberope seg at restlån må innfris ved salg av eiendommen? Eier av eiendommen og låntaker er ikke samme person/husstand. Lånet er refinansiert i 2012 hvor da løpetiden er endret fra 10år og 1 mnd til 25 år og 1 mnd. Det foreligger ikke noe aksept fra min far på denne endringen.

Les mer

Slette avdød kausjonist

05. jun 2020 · spørsmål

Hvordan er det noe noen er kausjonist for noe og pant i eiendommen, men den personen som var det er falt bort og i gen arvinger vil ta over huset. Det skal selges. Er det mulig å få slettet den avdøde som er kausjonisten? For det blir heftelse på salg av huset.

Les mer

Hvordan finne ut om tante har vært kausjonist?

02. sep 2019 · spørsmål

Vår fars søster er død og vi skal ha privat skifte. På hvilken måte kan vi få vite om hun har vært kausjonist for noen (ukjent for oss per i dag)?

Les mer

Pant i bolig man er kausjonist for

13. des 2018 · spørsmål

Min datter har kjøpt bolig og jeg har gått inn som kausjonist for en del av kjøpet med pant i min bolig. Banken hun har lån i har tatt pant i boligen. Kan jeg ta pant i boligen slik at denne ikke kan selges uten at lånet jeg har kausjonert for blir dekket?

Les mer

Hva skjer med kausjonsansvar ved dødsfall?

16. nov 2018 · spørsmål

Hva skjer ned kausjonen til bolig hvis kausjonister dør og arvinger skal selge bolig som stilles pant for det? Er det automatisk at arvinger tar over kausjonen eller kan de nekte det?

Les mer

Realkausjonist for far

05. jun 2018 · spørsmål

Jeg er realkausjonist. Min far har begynt å surre mye og klarer ikke dette med penger lengre. Og lånet som jeg er kausjonist for er et såkalt fleksilån (at man kan benytte opp til innvilget kredittgrense). Det er nå snart nedbetalt halvparten, men han kan som sagt ta ut det som allerede er betalt inn. Jeg lurer på om det finnes noen foreldelsesfrist på hvor lenge man er realkausjonist? Kan jeg kreve at banken nedjusterer kredittgrensen i takt med nedbetalingen?

Les mer

Lånetaker som ikke betaler

13. mar 2018 · spørsmål

Min kone hadde lån med sin tidligere ektemann for ca.15 år tilbake i tid. Hun var/er kausjonist og har fått lønnstrekk, og har hatt dette trekket i snart tre år. Er det slik at lånetaker (tidligere ektemann) kan springe fra alt ansvar i en slik sak? Selv om han er i full jobb?

Les mer

Gode råd til en som vil stille som kausjonist

15. feb 2018 · spørsmål

Min datter skal kjøpe leilighet sammen med kjæresten sin(han har to barn fra tidligere), til en pris av kr. 2 000 000. Hun har kr 100 000 i egenkapital, han har ingenting. Nå spør de meg om jeg kan stille som kausjonist på kr. 300 000. Har dere gode råd til meg? Er det noe jeg kan gjøre for å sikre meg?

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

07. aug 2015 · artikkel

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på […]
Les mer