Hva kan kreditor bruke for å dekke krav i konkursbo?

Publisert: 27.04.2023

Har mottatt et konkursvarsel om personlig konkurs fra kreditor på 100 000, med frist om å betale innen 14 dager. For 6 år siden tok de pant i aksjene i AS jeg er innehaver av. Kreditor var nummer to til å pantsette aksjene, etter statens innkrevingssentral. Kan kreditor forsyne seg av eiendelene til AS for å dekke krav, eller har de kun råderett over salg/omsetning av selve aksjene, utbytte renter mm? Vil statens innkrevingssentral sin pant være til hinder for kreditors evt krav om utlegg i AS?

Svar:

Pant i aksjer fungerer på tilsvarende måte som pant i eiendom. Det vil si at panthaver/kreditor kan begjære tvangssalg dersom vedkommendes krav ikke innfris. Dersom tvangssalg skal kunne åpnes må (alle) foranstående kreditor/panthaver med bedre prioritet sine krav innfris i tillegg til at det gir helt eller delvis dekning til den som begjærer tvangssalget. Det vil si at i ditt tilfelle må salg av aksjene kunne skje til en verdi som gir full dekning av kravet til statens innkrevingssentral, samt at det blir noe igjen til kreditoren som har begjært tvangssalget dersom tvangssalg skal kunne åpnes. Kreditor kan ikke "forsyne seg" av eiendelene i AS-et.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: