Hva skjer hvis den som er tilgodesett i testament dør?

Publisert: 11.01.2023

En niese døde av kreft nylig. Tilgodesett i mitt testamente. Må jeg skrive nytt så dette tilfaller barna hennes eller går det automatisk til dem?

Svar:

Det er tolkningsregler i arveloven, se § 58, om at livsarvingene trer inn om testamentsarvingen er død.

§ 58.Supplerende tolkningsregler
Når det ikke er grunn til å tro at testator mente noe annet, skal disse reglene gjelde:

a. Strekker ikke arven til, skal den som etter testamentet skal arve en bestemt ting, gå foran den som skal arve en pengesum.
b. Om en testamentsarving dør før testator eller av andre grunner ikke kan ta imot arven, trer testamentsarvingens livsarvinger i testamentsarvingens sted.
c. Har noen innsatt sin ektefelle eller samboer som testamentsarving, og samlivet tok slutt før testator døde, faller testasjonen bort.
d. Den som etter testamentet skal arve en bestemt ting, kan ikke kreve vederlag for heftelser som hviler på tingen. Arvingen kan heller ikke kreve penger hvis tingen ikke finnes i boet.
e. Er det mer enn ett testament etter testator, gjelder alle, hvis ikke et yngre testament tilbakekaller eller står i strid med noe som er bestemt før. Hvis boet ikke strekker til, skal nyere disposisjoner gå foran eldre.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: