Hva skjer med fordeling av bolig ved skilsmisse?

Publisert: 11.03.2024

Vi skal selge boligen. Kona skal ha sin del 50/50. Vi er ikke skilt ennå. I denne situasjonen: hvis jeg kjøper hus alene og blir skilt, har hun krav på 50/50?

Svar:

Litt usikker på hva du konkret spør om her, - men hvis man har vanlig felleseie (ikke særeie) er hovedregelen at de verdier som er skapt under ekteskapet skal likedeles etter fratrekk for gjeld, ved separasjon/skilsmisse. Verdier man eventuelt hadde da ekteskapet ble inngått, og verdier man har mottatt i arv eller gave fra andre under ekteskapet, - kan man kreve skjevdelt/holdt utenfor, hvis det fortsatt er i behold og man kan dokumentere kravet sitt.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: