Hvem arver hus og bil når mor dør?

Publisert: 16.02.2022

I en familie, der mor og far er gift med to felles barn, eier mor hus, bil, motorsykkel med mer i særeie. Når mor dør hvem skal da ta over hus bil og sånt da?

Svar:

Selv om mor har eiendeler i særeie, vil ektefelle (far) arve 1/4 av verdiene. Barna arver resten, om det ikke er laget testament. Om far har rett til å sitte i uskifte med særeie, vil avhenge om det er avtalt mellom ektefellene i ektepakt.

Om det skal skiftes: Normalt har gjenlevende ektefelle rett til å få overtafelles bolig og felles innbo, men må da betale ut verdiene som skal i arv til barna av disse aktiva.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: