Livsarvinger

Innhold

Min mann er døende og jeg lurer på hvem som kommer til å arve fra han?

06. mar 2024 · spørsmål

Min mann som snart skal dø( er 14 år yngre og har en alvorlig dødelig sykdom PSP.). Har to gamle søstre. Den ene er ugift og barnløs og mye syk,(dement,83 år)nå. Men kommer sikkert til å leve ei god stund enda. Hva/hvem arver henne? Hun har da igjen en søster med 4 barn og meg som er svigerinne. Min mann og jeg har ikke barn. Har jeg i det hele tatt rett på arv fra henne?

Les mer

Tante og onkel har ikke barn, men har nevøer/nieser. Hvordan blir arveoppgjøret?

31. jan 2024 · spørsmål

Tante og onkel har ikke barn. De har begge 3 nevøer/nieser hver. Vil de arve hverandre med 50% når en dør, og så vil arvingene til gjenlevende arve 75% av hele boet? Dersom de ønsker at det skal deles likt; må de skrive testament?

Les mer

Har blitt testamentet eiendom og midler, men fjern slektning bestrider testamentet

31. jan 2024 · spørsmål

Har blitt testamentet eiendom og midler fra bekjent. Testament opprettet av advokat og advokatfullmektig som oppsøkte testator på sykehjem. Fjern slektning bestrider testament, mener testator ikke var tilregnelig. Testator skåret 17 av 30 på kognitiv test, var av og til forvirret ved oppvåkning etter søvn, kontrollerte egne penger, ikke demens diagnose, sa i følge pleier på sykehjem 1 uke før testament ble skrevet at han ikke ville, men ønsket det 1 uke etter og skrev da testament. Hva gjør jeg?

Les mer

Arver jeg etter svigermor?

04. okt 2023 · spørsmål

Min svigermor har nylig avgått ved døden. Hun var enke og etterlater seg to døtre. I tillegg hadde hun en sønn som jeg var gift med. Han døde i 1987. Arver jeg hans del?

Les mer

Har mor rett til å arve sine foreldres hus?

22. aug 2023 · spørsmål

Min morfar gikk bort nylig. Han og mormor ønsket at min mor skulle arve huset ettersom deres sønn fikk gården. Mormor lever fortsatt. De skrev på skjøtet for flere år siden, men det kunne ikke tinglyses da huset er en del av gården som min onkel eier og måtte skilles ut først. Det ble aldri gjort og nå ser det ut til at sønnen mener huset er hans, til tross for at mine besteforeldre alltid har sagt at deres datter skulle ha huset. Sønnen bygde selv nytt til seg ved overtakelse av gården. Skjøtet har vi liggende.

Les mer

Far og stemor har skrevet over huset til stemor

29. jun 2023 · spørsmål

Min far og stemor har skrevet huset over på stemor etter at far fikk påvist kreft. Nå sier stemor at hun blir enearving grunnet lav formue og høy gjeld. Virker som at hun vil holde arven skjult. Er det lovlig at særkullsbarna ikke får noe? I banken står det at far har boliglån der rollen er samskyld. Syns dette virker mistenksomt. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Hvem arver hus og bil når mor dør?

16. feb 2022 · spørsmål

I en familie, der mor og far er gift med to felles barn, eier mor hus, bil, motorsykkel med mer i særeie. Når mor dør hvem skal da ta over hus bil og sånt da?

Les mer

Arv – barn må ikke arve likt

16. aug 2016 · artikkel

Hvis mor eller far ikke har opprettet testament, arver barna alt foreldrene etterlater seg. Mor eller far kan imidlertid begrense arven til barna ved å opprette testament. Da kommer de såkalte pliktdelsreglene i arveloven inn, som beskytter barna mot testamentariske disposisjoner over arven. Utgangspunktet er at to tredjedeler av nettoformuen til arvelateren er pliktdelsarv for […]
Les mer

Verge – les om vergemål og fremtidsfullmakt

05. aug 2015 · artikkel

Dersom en person av ulike grunner har problemer med å disponere pengene sine eller hevde sine juridiske rettigheter, bør det oppnevnes en verge for vedkommende.  Tidligere hadde vi verger og hjelpeverger. Da den nye vergemålsloven trådte i kraft 1. juli 2013, forsvant begrepet hjelpeverge. Nå brukes begrepet verge både for personer som fratas rettslig handleevne […]
Les mer

Slik skriver du testament

01. jul 2015 · artikkel

Et testament er et dokument som tar sikte på å fordele hele eller deler av din formue etter din død. Det finnes flere ulike testament. For det første kan en person skrive testament alene. For det andre har vi gjensidige testament, det vil si at to personer disponerer til fordel for hverandre i samme testament. […]
Les mer