Hvem har rettigheter til boligen?

Publisert: 28.05.2024

Gjelder deling av bolig hos ektepar som er i stor konflikt. Begge står oppført som låntakere for boliglånet i banken og i kommunen/startlån. Mannen står oppført som eier av boligen. Konen opplyser at mannen har betalt på huslånet, mens hun har tatt seg av andre regninger, mat, utgifter til barna o.l. Har konen noen rettigheter ved deling av bolig, eller går hun "tomhendt" ut av forholdet?

Svar:

Utgangspunktet er at ektefellene skal likedele den formuen de har bygget opp sammen. Det som eventuelt ikke skal likedeles mellom ektefellene er verdier som kan føres tilbake til verdier den enkelte hadde før de giftet seg, eller gaver/arv de har mottatt i løpet av ekteskapet. Det kalles skjevdelingsmidler. Når det her foreligger et belånt hus, hvor deler av lånet også er nedbetalt, vil det normalt foreligge formue som skal deles. En økning av formue som følge av nedbetaling av lån skal også likedeles, med mindre det er benyttet såkalte skjevdelingsmidler, for eksempel arvede penger, til å nedbetale lånet med.

Dersom mannen i dette tilfellet vil kreve å holde noe utenfor delingen, vil det være hensiktsmessig å be om advokatbistand for å vurdere rettmessigheten av kravet og eventuelt bestride det.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: