Hvilke regler for pliktdelsarv gjelder for uskiftet bo fra 2017?

Publisert: 17.01.2024

Nåværende pliktdelsarv for barn utgjør altså minimum 15G fra hver av foreldrene. Jeg sitter i uskiftet bo etter min kone (og vårt barns mor) døde i 2017. På den tiden var pliktdelsarven 10G. Hvis jeg skal gjøre opp arven til vårt barn for min avdøde kones del, vil det da være 10G eller 15G som gjelder?

Svar:

Det vil være grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet som gjelder, altså 15 G.

Merk for øvrig at utgangspunktet er at det er 2/3 i pliktdelsarv til barna samlet, men at det kan settes 15 G som et maksimalbeløp. Da til hvert barn.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: