Hvilke rettigheter har man til egne eiendeler hvis samboer dør?

Publisert: 31.10.2023

Jeg har de siste tre år i praksis bodd hos min kjæreste. Jeg har flyttet inn med møbler og kunst. Samtidig eier jeg eget hus, og er fortsatt folkeregistrert på den adressen. Vi er begge pensjonister, og har begge barn fra tidligere forhold. - Hvilke rettigheter vil jeg ha dersom min kjæreste skulle falle fra? Tenker ikke arv, men å få tilgang til boligen og mine egne ting? Bør det utarbeides en oversikt over hva jeg eier? Vil jeg kunne ha rett til å bo til jeg får "organisert" meg?

Svar:

Dette bør dere regulere nærmere, etter konkret tilpasset rådgivning fra advokat. Samboeravtale og testament kan være aktuelt, - slik at det blir mest mulig tydelig for deres barn hva hver av dere eier, og f.eks hvor lang tid dere ønsker at den gjenlevende skal ha til å områ seg etter dødsfallet. En samboeravtale vil inneholde oversikt over eiendeler, både ene-eie, og det man eventuelt har anskaffet sammen, med nærmere eierandel. Det er viktig å holde oversikten oppdatert, hvis noe selges eller gis bort. Hvor mye dere kan disponere over i testament, kommer an på hvor mye verdier hver av dere har, og hvor mange barn dere har, - grunnet reglene om livsarvingers pliktdelsarv. Testament kan oppbevares/deponeres hos tingretten. Fremtidsfullmakt er også verdt å vurdere.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: