Hvor mye kan leie av campingplass justeres hvert år?

Publisert: 25.03.2022

Ved leie av fast plass til campingvogn, hvilken lov regulerer leieforholdet? Det står i vår kontrakt at leien kan justeres hvert år. Men kan utleier justere den så mye de selv ønsker hvert år? Eller må de forholde seg til konsumprisindeks? I fjor økte leien med 4 % og i år er det varslet en økning på 7,5 %. Kan de ta den prisen de selv ønsker for strøm? Det er varslet at de vil øke strømprisen til 3 kr pr kWh for hele året pga høye strømpriser i vinter. Er dette lov?

Svar:

Dette kommer helt an på ordlyden i avtalen som er inngått. Avtaleloven forhindrer at man kan bli bundet av urimelige avtaler, men dette må vurderes konkret og det er en høy terskel. Overfor forbrukere skal priser og vilkår fremgå av avtaler om betaling og det må derfor spesifiseres fra utleier hva prisen skal dekke og hvordan regulering skal skje.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: