Hvordan få tilbake privat gjeld?

Publisert: 29.09.2023

Jeg er kreditor i en privat sak hvor motpart skylder 600 000,- kr. Tvangsgrunnlag er et gjeldsbrev, utl.begjæring ble sendt til namsmannen i januar. Etter avholdt utleggsforretning er det besluttet lønnstrekk og pant i eiendom. Men eiendommen er belånt mer enn boligens verdi. Skyldner har redusert sin stilling fra 100 % til 20 % og fakturerer sin arbeidsgiver resten via ENK for å unndra seg trekket. Hva er mine alternativer videre nå?

Svar:

Utgangspunktet er her som ellers at enhver skal innfri sine forpliktelser. Når dette ikke skjer frivillig så er tvangsfullbyrdelse alternativet. Med utgangspunkt i et gjeldsbrev som tvangsgrunnlag, og som er gjort tvangskraftig gjennom skriftlig varsel, så kan det begjæres utlegg. Det er namsmannen / namsfogden som gjennomfører utleggsforretning. Det kan tas utlegg i lønn (lønnstrekk) eller (pant) i et hvert formuesgode som skyldneren eier (med visse unntak). Hvis lønnen uteblir eller hvis eiendelene ikke har tilstrekkelig verdi, så har skyldnere ingenting å fordele til sine kreditorer. Dersom skyldneren har inntekter via egen virksomhet, for eksempel et ENK (enkeltpersonforetak) så kan det tas utlegg i denne virksomheten sine utestående krav. Det kan også tas utlegg i bankinnskudd utover visse mindre beløp.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: