Hvordan verdsette mitt bidrag med oppussing av boligen?

Publisert: 06.05.2024

Jeg og min samboer har nettopp kjøp hus. Hun har gått inn med 1 million i egenkapital og jeg 0. Hun kommer til betale 75% av lånet, men vi kommer til å dele likt på strøm, mat og slikt. Jeg kommer til å utføre store deler av oppussingen selv, slik at vi sparer store summer på håndverkere. Dette vil jo ha en ganske stor verdi ved ett salg. Hvordan avgjøre verdien dette medbringer?

Svar:

Dere kan fritt avtalte hvordan dere fordeler verdien av boligen, og eventuelt hvordan dine faktiske bidrag skal verdsettes. Slikt oppussingsarbeid kan medføre at du opparbeider deg en medeiendomsrett til boligen, eller et vederlagskrav ovenfor din samboer hvis dere går i fra hverandre og ikke har avtalt noe skriftlig rundt dette. Dette vil imidlertid være basert på skjønnsmessige helhetsvurderinger av deres faktiske og økonomiske bidrag, samt hvilken verdiøkning dette eventuelt har medført. Ofte kan dette være vanskelig å avklare/dokumentere i ettertid. Det er derfor en stor fordel å avklare dette i en samboeravtale mens man fortsatt er venner og kan diskutere seg frem til gode løsninger rundt dette. Jeg vil anbefale at dere avtaler tid hos en advokat for å få nærmere og mer konkret bistand rundt dette.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: