Hytte fra uskiftet bo skal overføres til søsken

Publisert: 01.12.2022

Situasjonen er at far er død for mange år siden mens mor er i live. Hytte skal overdras til datter, som skal betale bror 50 % av meglers markedsvurdering på 2.4 mill. Spørsmålet gjelder hva som evnt. er avgiftsfritt som en del av farsarven samt hvem som skal/bør betale øvrig dokumentavgift som påløper?

Svar:

Jeg forstår det slik at mor sitter i uskiftet bo.

Hvis det deles ut forskudd på arv fra et uskiftebo, så vil det normalt anses å komme med en halvpart fra hver av foreldrene. For lengstlevendes andel, er det ikke fritak for dokumentavgift.
Det er normalt erverver som betaler dokumentavgiften, men det er mulig å anse det som en del av arveforskuddet, også.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: