Kan Arbeidsmiljøloven kan fravikes til ugunst til en ansatt?

Publisert: 23.08.2023

Jeg lurer på om Arbeidsmiljøloven kan fravikes til ugunst til en ansatte med henvisning til Statsansatteloven? Dvs. er det slik at ift oppsigelser i Staten gjelder ikke Arbeidsmiljølovens krav spesifisert i 15-4 og 17-4 pga det er Statsansatteloven som gjelder (og det spesifiserer ingen formelle krav på linje med Aml 15-4)? Kan pga det en ansatte i Staten få dårligere vilkår enn andre arbeidstakere, f.eks. ingen rett til forhandlinger, og ingen klagefrister ved en formugyldig oppsigelse?

Svar:

Arbeidsmiljøloven kan bare fravikes der loven selv opplyser om at den kan fravikes.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: