Arbeidsmiljø

Innhold

Jeg har ikke fått riktig lønn og sjefen vil ikke hjelpe meg

03. apr 2024 · spørsmål

Jeg har ikke fått riktig lønn til riktig tid. Jeg sendte da umiddelbart en mail til sjefen om at her var noe feil. Vi skulle da ha et møte om det, men kom aldri frem til noe og hun ville ikke ta den avgjørelsen. Jeg ble så sendt videre til eier, men han har ikke mulighet til et møte før etter 10.04.24. Jeg har en 80% stilling, men jeg har ikke blitt satt opp tilsvarende det så de mener jeg skal kun få betalt for faktiske timer jobbet, men jeg er fast ansatt i 80%. Hva gjør jeg?

Les mer

Kan arbeidsgjevar nekte personal å komme på jobb utan skriftleg begrunnelse?

20. mar 2024 · spørsmål

Hei Kan arbeidsgjevar nekte personal å komme på jobb utan skriftleg begrunnelse? Bakgrunn: Me er to kollegaer som utførte video av ein bruker i rettleiing til bruk i ein workshop på jobb, men fekk tlf i dag at denne videoen hadde vekt negative reaksjoner hjå anna personal og me vart av den grunn innkalt til eit møte ang dette på førstkommende torsdag. Vi har til rett ein vaktbolk med start i morgo kl 12 til fredag kl 12, men får ikkje lov å jobbe desse.

Les mer

Jobben har religiøse møter og jeg ønsker å ikke delta på disse

04. mar 2024 · spørsmål

Har forsøkt å få fri til å ha religiøse møter i flere år, til liten nytte. Vet at grunnloven og menneskerettighetene sier at man skal ha rett til å utøve sin religion, men arbeidsgiver har drevet ut dette i lang tid. Har kontaktet arbeidsgiver mange ganger, men til liten nytte. Får hele tiden svar om at de har styringsrett og at jeg må få byttet skift, hver uke selv, men må kontakte dem om det ikke er mulig. Føler at dette er helt urimelig og har påført meg store psykiske plager i lengre tid at

Les mer

Arbeidsgiveren min er død. Er ingen til å drive firma videre, har ikke blitt åpnet konkurs enda.

07. feb 2024 · spørsmål

Arbeidsgiveren min er død. Er ingen til å drive firma videre, har ikke blitt åpnet konkurs enda. Men jeg vurderer å få dette fremskyndet. Vil gjerne ha hjelp til å gå videre med dette. Mangler lønn fra desember og Januar nå.

Les mer

Jobben min har fast kjøregodtgjørelse, men sjefen nekter å dekke reisene i arbeidstiden

07. feb 2024 · spørsmål

Hei, Jeg har per i dag en jobb med fast kjøregodtgjørelse og får i tillegg lov til å skrive 3,5kr per kilometer for alt av kjøring i arbeidstiden, pluss bompenger. Når jeg begynte satt jeg på hovedkontoret fast. Nå har arbeidsplass skiftet seg og jeg sitter ute på prosjekt. Har nå lenger reisevei til jobb pluss en ekstra bomstasjon. Kontrakten min står det firma sitt navn som arbeidsplass, er dette gyldig? Må jeg selv dekke den lengre reiseveien jeg har fått? Arbeidsgiver nekter å betale.

Les mer

Kan jeg jobbe selv om jeg er 100% sykmeldt

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er nettopp blitt 100% sykemeldt. Kan jeg jobbe noen timer nå og da etter avtale med arbeidsgiver? Arbeidsgiver har vel 16 dager der han betaler hele min lønn uansett. Vil det være forskjell på å jobbe litt disse 16 dagene kontra etter de 16 dagene? Hvordan raporteres dette inn, slik at dette blir rett i forhold til lønn/sykepenger?

Les mer

Jeg skal jobbe i en svensk bedrift, gjelder fortsatt folketrygden

08. jan 2024 · spørsmål

https://advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/taper-trygderettigheter-ved-flytting/ (under:Mange trygdeavtaler ved flytting til utlandet)står det:Man opprettholder da medlemskapet i folketrygden under arbeidsoppholdet i det andre EU/EØS-landet såfremt oppholdet ikke skal vare mer enn 24mnder. Spm:Jeg skal jobbe 100%som kundebehandler fra hjemmekontor i Oslo, for et Svensk AS som selger gruppereiser fra Sverige til MidtØsten. Varigheten er permanent, altså ikke 24mnd. Mister jeg da trygden i Norge?

Les mer

Ansatt i en internasjonal bedrift, oppløsning av hjemmekontor

08. jan 2024 · spørsmål

Hei! Jeg er ansatt i en internasjonal bedrift hvor kundene ringer et norsk telefonnummer eller sender epost til en norsk adresse. Under pandemien hadde jeg hjemmekontor flere ganger i året under opphold i Thailand, men aldri mer enn totalt 50 dager i året. Nå har plutselig arbeidsgiver sagt at jeg ikke lenger kan ha hjemmekontor i Thailand, kan de nekte meg det? For dersom jeg ønsker hjemmekontor i f.eks. Singapore, India, Hong Kong, Spania, Danmark, Polen så er det tillatt av arbeidsgiver.

Les mer

Har min nåværende leder brutt taushetsplikten?

08. jan 2024 · spørsmål

Jeg har endt i en litt rar situasjon, hvor jeg kort etter jobbskifte ender med en sykemelding, hvor det oppdages, at jeg har en kronisk sykdom. Jeg har alltid hatt veldigt lavt sykefravær. Min nåværende leder, har ringt til en jeg oppga som referanse ved jobbskiftet og beskyldt dem for å lyve om min tilstedeværelse på jobb og insinueret, at det er en situasjon på nåværende arbeidsplass, som leder må danne seg et bilde av. Mitt spørsmål er da. Har min nåværende leder brutt sin taushedsplikt?

Les mer

Ønsker å si opp, men får krav om å betale tilbake arbeidsgiver

30. nov 2023 · spørsmål

Startet i et firma hvor jeg måtte skrive under en kursavtale som ble gjeldene om eksamen var bestått. Kursavtalen fikk jeg aldri en kopi av, ikke arbeidskontrakt heller. Nå ønsker jeg å slutte, men de forlanger at jeg må betale tilbake 17000kr fordi jeg ikke har arbeidet nok timer. Er dette lovlig? Jeg blir også forlanget å jobbe turnus når jeg ikke har noe fast i kontakten. Er oppført hos skatteetaten med 0,00% stilling.

Les mer

Kan Arbeidsmiljøloven kan fravikes til ugunst til en ansatt?

23. aug 2023 · spørsmål

Jeg lurer på om Arbeidsmiljøloven kan fravikes til ugunst til en ansatte med henvisning til Statsansatteloven? Dvs. er det slik at ift oppsigelser i Staten gjelder ikke Arbeidsmiljølovens krav spesifisert i 15-4 og 17-4 pga det er Statsansatteloven som gjelder (og det spesifiserer ingen formelle krav på linje med Aml 15-4)? Kan pga det en ansatte i Staten få dårligere vilkår enn andre arbeidstakere, f.eks. ingen rett til forhandlinger, og ingen klagefrister ved en formugyldig oppsigelse?

Les mer

Krav på økt stillingsprosent

14. feb 2022 · spørsmål

Jeg søkte på en 100% stilling, men fikk bare 20 % i juli 2021. Tre måneder etter dette fortsetter det slik, selv om jeg jobber 100 % og mye overtid. Arbeidsgiver ansetter nye i samme jobb etter meg. Alle får bare 20 %. Er dette lovlig? Jeg får høre at du skal få 100%, men det har fremdeles ikke hendt. Jeg får skryt av min jobb, og skal snart ta truckførerbevis via jobben. Jeg er konkret utsatt for diskriminering /rasisme, da kollegaer vil ha meg vekk. Jeg opplever at to av sjefene behandler meg direkte dårlig. Jeg har ikke fått opplæring, og har lært alt av meg selv i et farlig yrke (giftig avfall /gasser).

Les mer

Spredning av falske rykter på jobb

14. jan 2022 · spørsmål

Jeg har flere ganger i tre år blitt tatt inn på kontoret av sjefen min angående falske rykter om meg. To lærlinger ble også spurt om de visste noe om hva jeg gjorde på fritiden. Dette gjelder rusrykter, som ikke stemmer. Jeg har fått flere anklagelser og beskjeder om rykter som går rundt om meg fra sjefen uten å få navn på hvem som anklager. Jeg fortalte om at jeg hadde kontaktet fastlege, på grunn av det påvirket helsen min. Da spurte sjefen om hva jeg pratet med legen om på timen. Har arbeidsgiver noe med det å gjøre?

Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

13. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og fastslår blant annet at arbeidet skal tilrettlegges slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas. Ingen skal utettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel. Arbeidstakere skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger. Dersom mobbing på arbeidsplassen fører til økonomisk tap, kan arbeidstakeren ha krav […]
Les mer