Arbeidsmiljø

Innhold

Arbeidet fungerer mer som et vanlig ansettelsesforhold enn som et oppdrag

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg driver enkeltmannsforetak og har samarbeidsavtale med annen bedrift. Arbeidet fungerer mer som en vanlig jobb/ansettelse da jeg møter opp i deres lokaler og følger deres bestemte rutiner og arbeidstider. Ting fungerer som et arbeidsgiver-arbeidstaker forhold, utenom at jeg selv har ansvar for å fakturere provisjonen min, og i tillegg betaler skatt og mva. osv. Har ikke samme rettighetene som en vanlig ansatt, og utfører mye gratis arbeid. Hva er mine rettigheter?

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge meg arbeid i helgene?

26. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobber som kantineleder i et stort selskap. Der er er min arbeidstid fra 07.00-15.00 mandag til fredag. Selskapet jeg jobber for tilbyr catering til selskap i helgene. Kan arbeidsgiver kreve at jeg jobber disse dagene/helgene? De sa i dag at jeg måtte søke om fri i helgene (når jeg alltid har fri) for å unngå å jobbe i helgene. Kan dette stemme?

Les mer

Arbeidsgiver kontrollerer personlige eiendeler

21. jun 2021 · spørsmål

Jeg jobber i butikk og nylig har vi gått inn i en stor kjede. Denne kjeden truer da med å ta tilfeldige kontroller av poser og personlig eie etter arbeidsdagen er over. Dette synes flere ansatte ikke er greit, men er dette lov? Eller er det noen restriksjoner, kan man nekte, og kan man bli sagt opp for å nekte? Dette er en av flere ting som vi ansatte har tenkt på men dette er bare for eget bruk, om det er noe man kan gjøre noe med dette.

Les mer

Lovlig med bøter på jobb?

12. apr 2021 · spørsmål

Er det lovlig for en bedrift å operere med en botkasse? Når en ansatt gjør en menneskelig feil kan sjef kreve inn et visst beløp i bot fra den ansatte som straff? Er dette noe som er i det hele tatt lov å gjøre? Eks: En ansatt arbeider i en nettbutikk sender feil vare til en kunde; kan da sjef be om en bøtesats fra den ansatte via vipps som straff for feilen.

Les mer

Når gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9?

12. apr 2021 · spørsmål

Gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9 kun pålagt overtidsarbeid? Altså ikke overtid en velger selv å ta på seg, men overtidsarbeid arbeidsgiver pålegger deg.

Les mer

Mobbing på arbeidsplassen

22. mar 2021 · spørsmål

Jeg ble mobbet på jobb, men det er jeg som er levert advarsel fra arbeidsgiver og de hørte ikke min side, kun enveis-behandling fra ledelse. Det er skrevet falske beskyldninger mot meg. Jeg vet ikke om jeg skal rapportere det som strafferett eller arbeidsrett eller begge.

Strafferett: fordi jeg har bevis og flere filer, papir og lyd å prøve ellers derfor er jeg sikkert er disse beskyldninger er falske, og de som kom med disse må få straff.

Arbeidsrett: fordi jeg ønsker å trekke tilbake advarsel.

Les mer

Arbeidsmiljøloven og små bedrifter

24. aug 2020 · spørsmål

Er det en prosentsats på hvor mye du må eie i et firma før du må ta hensyn til arbeidsmiljøloven ? Tenker antall timer mann jobber som en deleier.

Les mer

Opplever mobbing på jobb

27. jan 2020 · spørsmål

Jeg har vært i praksis/ senere jobb i 2 år, på den jobben jeg er i nå så er det en av de ansatte som klart har mobbet meg nesten siden dag 1. Andre har også sett det, trusler har også blitt satt frem, både fysisk og verbalt. Jeg har snakket med daværende verneombud og daglig leder, daglig leder snakket med personen, men han innrømmet ingenting, så da sa sjefen at det blir ord mot ord. Denne jobben er noe jeg vil beholde, men jeg gruer meg når vi vi skal ha vakter alene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Utsatt for falske rykter på jobb

23. sep 2019 · spørsmål

Jeg lurer på hvilken rettigheter jeg har da noen har spredd falske rykter til min arbeidsgiver om at jeg bruker stoff? Dette har også ført til at jeg måtte i møte med ledelsen der jeg ble anklaget for bruk og salg. Dette har ført til at tilliten mellom arbeidsgiver og meg er blitt svekket. Har også hørt fra andre kolleger som har snakket med arbeidsgiveren min om at de har spurt mye spørsmål angående meg. Jeg vurderer å si opp jobben da jeg ikke liker å bli beskyldt for falske rykter.

Les mer

Spørsmål om arbeidsmiljøloven

20. sep 2019 · spørsmål

Har en rekke spørsmål rundt min arbeidsgiver som har brutt en rekke lover innenfor arbeidsmiljøloven. Jeg er nyansatt, i prøveperiode. Blitt utsatt for trakassering i sjikane foran mine kolleger. En litt innviklet sak, flott om dere har tid til å hjelpe meg med litt rådgivning.

Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

13. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og fastslår blant annet at arbeidet skal tilrettlegges slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas. Ingen skal utettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel. Arbeidstakere skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger. Dersom mobbing på arbeidsplassen fører til økonomisk tap, kan arbeidstakeren ha krav […]
Les mer