Arbeidsmiljø

Innhold

Kan Arbeidsmiljøloven kan fravikes til ugunst til en ansatt?

23. aug 2023 · spørsmål

Jeg lurer på om Arbeidsmiljøloven kan fravikes til ugunst til en ansatte med henvisning til Statsansatteloven? Dvs. er det slik at ift oppsigelser i Staten gjelder ikke Arbeidsmiljølovens krav spesifisert i 15-4 og 17-4 pga det er Statsansatteloven som gjelder (og det spesifiserer ingen formelle krav på linje med Aml 15-4)? Kan pga det en ansatte i Staten få dårligere vilkår enn andre arbeidstakere, f.eks. ingen rett til forhandlinger, og ingen klagefrister ved en formugyldig oppsigelse?

Les mer

Krav på økt stillingsprosent

14. feb 2022 · spørsmål

Jeg søkte på en 100% stilling, men fikk bare 20 % i juli 2021. Tre måneder etter dette fortsetter det slik, selv om jeg jobber 100 % og mye overtid. Arbeidsgiver ansetter nye i samme jobb etter meg. Alle får bare 20 %. Er dette lovlig? Jeg får høre at du skal få 100%, men det har fremdeles ikke hendt. Jeg får skryt av min jobb, og skal snart ta truckførerbevis via jobben. Jeg er konkret utsatt for diskriminering /rasisme, da kollegaer vil ha meg vekk. Jeg opplever at to av sjefene behandler meg direkte dårlig. Jeg har ikke fått opplæring, og har lært alt av meg selv i et farlig yrke (giftig avfall /gasser).

Les mer

Spredning av falske rykter på jobb

14. jan 2022 · spørsmål

Jeg har flere ganger i tre år blitt tatt inn på kontoret av sjefen min angående falske rykter om meg. To lærlinger ble også spurt om de visste noe om hva jeg gjorde på fritiden. Dette gjelder rusrykter, som ikke stemmer. Jeg har fått flere anklagelser og beskjeder om rykter som går rundt om meg fra sjefen uten å få navn på hvem som anklager. Jeg fortalte om at jeg hadde kontaktet fastlege, på grunn av det påvirket helsen min. Da spurte sjefen om hva jeg pratet med legen om på timen. Har arbeidsgiver noe med det å gjøre?

Les mer

Avvik fra stillingsprosent og utbetaling av svangerskapspenger

26. okt 2021 · spørsmål

Jeg er sykepleier og jobber som vikar på sykehjem gjennom et bemanningsbyrå. I min arbeidsavtale står det oppført 16% stilling, men jeg har alltid oppdrag på 100 % stilling. Nå har jeg funnet ut at jeg er gravid, og jobben er veldig belastende både fysisk og psykisk. Jeg lurer derfor på om at jeg kan ta ut sykemelding eller svangerskapspenger i løpet av hele svangerskapsperioden.

Les mer

Det er ikke nok ansatte til å dekke grunnbemanningen i turnus

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg jobber ved en sykehusavdeling som sykepleier. Arbeider nå med turnus, og ser at avdelingen ikke har faste ansatte nok for å dekke opp grunnbemanningen i turnus. Vi trenger minst 33 ansatte for å få helgeturnusen til å gå opp, og har per i dag 26. Uansett hvordan vi snur og vender på det, vil det være et varig behov for å leie inn ekstra hver helg + noen ukedager. Vil ikke dette være planlagt overtid? Dette kan da umulig være lov.

Les mer

Utsettes for falske anklager på jobb

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg jobber i barnehage og har jobbet i barnehage i tre år som vikar og på tiltak gjennom NAV. Jeg bor på en liten plass hvor rykter spres fort og kan bli vanskelig å bli kvitt. Da jeg først begynte å jobbe i barnehage begynte en ansatt som følte seg overgått å spre falske rykter om meg om at jeg ruser meg i helgene. Ryktene ble spredt videre til foreldre som nå stadig anklager meg for å ruse meg, noe jeg flere ganger har måtte motbevise. Nå er jeg utslitt psykisk. Kan noe gjøres?

Les mer

Arbeidet fungerer mer som et vanlig ansettelsesforhold enn som et oppdrag

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg driver enkeltmannsforetak og har samarbeidsavtale med annen bedrift. Arbeidet fungerer mer som en vanlig jobb/ansettelse da jeg møter opp i deres lokaler og følger deres bestemte rutiner og arbeidstider. Ting fungerer som et arbeidsgiver-arbeidstaker forhold, utenom at jeg selv har ansvar for å fakturere provisjonen min, og i tillegg betaler skatt og mva. osv. Har ikke samme rettighetene som en vanlig ansatt, og utfører mye gratis arbeid. Hva er mine rettigheter?

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge meg arbeid i helgene?

26. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobber som kantineleder i et stort selskap. Der er er min arbeidstid fra 07.00-15.00 mandag til fredag. Selskapet jeg jobber for tilbyr catering til selskap i helgene. Kan arbeidsgiver kreve at jeg jobber disse dagene/helgene? De sa i dag at jeg måtte søke om fri i helgene (når jeg alltid har fri) for å unngå å jobbe i helgene. Kan dette stemme?

Les mer

Arbeidsgiver kontrollerer personlige eiendeler

21. jun 2021 · spørsmål

Jeg jobber i butikk og nylig har vi gått inn i en stor kjede. Denne kjeden truer da med å ta tilfeldige kontroller av poser og personlig eie etter arbeidsdagen er over. Dette synes flere ansatte ikke er greit, men er dette lov? Eller er det noen restriksjoner, kan man nekte, og kan man bli sagt opp for å nekte? Dette er en av flere ting som vi ansatte har tenkt på men dette er bare for eget bruk, om det er noe man kan gjøre noe med dette.

Les mer

Lovlig med bøter på jobb?

12. apr 2021 · spørsmål

Er det lovlig for en bedrift å operere med en botkasse? Når en ansatt gjør en menneskelig feil kan sjef kreve inn et visst beløp i bot fra den ansatte som straff? Er dette noe som er i det hele tatt lov å gjøre? Eks: En ansatt arbeider i en nettbutikk sender feil vare til en kunde; kan da sjef be om en bøtesats fra den ansatte via vipps som straff for feilen.

Les mer

Når gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9?

12. apr 2021 · spørsmål

Gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9 kun pålagt overtidsarbeid? Altså ikke overtid en velger selv å ta på seg, men overtidsarbeid arbeidsgiver pålegger deg.

Les mer

Mobbing på arbeidsplassen

22. mar 2021 · spørsmål

Jeg ble mobbet på jobb, men det er jeg som er levert advarsel fra arbeidsgiver og de hørte ikke min side, kun enveis-behandling fra ledelse. Det er skrevet falske beskyldninger mot meg. Jeg vet ikke om jeg skal rapportere det som strafferett eller arbeidsrett eller begge.

Strafferett: fordi jeg har bevis og flere filer, papir og lyd å prøve ellers derfor er jeg sikkert er disse beskyldninger er falske, og de som kom med disse må få straff.

Arbeidsrett: fordi jeg ønsker å trekke tilbake advarsel.

Les mer

Arbeidsmiljøloven og små bedrifter

24. aug 2020 · spørsmål

Er det en prosentsats på hvor mye du må eie i et firma før du må ta hensyn til arbeidsmiljøloven ? Tenker antall timer mann jobber som en deleier.

Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

13. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og fastslår blant annet at arbeidet skal tilrettlegges slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas. Ingen skal utettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel. Arbeidstakere skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger. Dersom mobbing på arbeidsplassen fører til økonomisk tap, kan arbeidstakeren ha krav […]
Les mer