Kan arvinger begjære tvangssalg av eiendom?

Publisert: 26.10.2023

Kan arvinger, som ikke har påtatt seg et privat skifte av boet og ikke ønsker offentlig skifte, selge eiendommen i boet for å innfri forpliktelsene (lån med pant + øvrige krav). Eller må boligen stå til forfall inntil noen av kreditorene begjærer tvangssalg? Kan eventuelt arvingene begjære tvangssalg av eiendommen? Arvingene har nemlig et tinglyst krav på deler av salgssummen.

Svar:

Arvinger som ikke har påtatt seg ansvaret for gjeldsforpliktelsene ved privat skifte, vil ikke ha skifteattest. Da vil man heller ikke ha fullmakt eller være legitimert til å selge eiendom på vegne av dødsboet. Her må i så fall kreditorer gå inn i boet etter særlige regler om det. Om arvingen med krav i eiendommen kan gå inn som kreditor, vil avhenge av om kravet har forfalt eller ikke. Om det er verdier her i fast eiendom som ikke overstiger gjelden, er det også en mulighet at tingretten åpner offentlig skifte. Men det forutsetter et likvid bo.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: