Kan forkjøpsrett overføres til AS?

Publisert: 12.05.2023

Jeg skal selge en eiendom som har tinglyst forkjøpsrett fra februar 2006 med tekst "Eier av G/Bnr har forkjøpsrett ved salg av hele eiendommen G/Bnr." Mitt spørsmål er: Kan forkjøpsretten gå i arv? Opprinnelig eier i 2006 har "gitt" eiendommen til sine barn, som igjen har opprettet et AS. Har det nye AS selskapet samme forkjøpsrett (blir forkjøpsretten videreført)?

Svar:

Forkjøpsrett er enten personlig, det betyr at den tilhører en spesifikk person, eller så tilhører den en eiendom. Hvis forkjøpsretten er personlig, kan den ikke overføres eller gå i arv, fordi den tilhører bare den spesifikke personen. Tilhører forkjøpsretten en eiendom, vil den nåværende eieren av eiendommen kunne gjøre forkjøpsretten gjeldende.

Om denne forkjøpsretten er personlig eller knyttet til eiendommen har jeg for lite informasjon til å kunne si noe om. I tillegg kan forkjøpsretten ha falt bort, da forkjøpsretter vanligvis ikke kan vare lengre enn 25 år i henhold til løysingslova § 6. Det er flere unntak fra denne bestemmelsen, og det er usikkert om denne forkjøpsretten omfattes av unntakene eller ikke.

For å avklare om den nåværende eieren av eiendommen har forkjøpsrett eller ikke burde du kontakte en advokat som jobber med fast eiendomsrett.

Del denne artikkelen: