Kan konkursboet ta beslag i aksjene i selskapet mitt?

Publisert: 06.10.2023
Emneord: ,

Det ble åpnet konkurs idag (personlig konkurs) grunnet et enkeltpersonsforetak jeg hadde. Skyldig skatt og mva, samt studielån, renter og dagmulkt som utgjør skyldig beløp på 300-400 000 kroner. Jeg åpnet et aksjeselskap tidligere i år. Bedriften er i startfasen og jeg eier 100% av bedriften. Kan de selge aksjeselskapet mitt?

Svar:

Utgangspunktet ved konkurs er at boet kan ta beslag i alt som skyldneren eier og som kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger. På dette punktet er det ingen forskjell om det er en personlig konkurs eller en konkurs i et (upersonlig) foretak, typisk aksjeselskap.
Det er en del unntak fra beslagsretten. Særlig gjelder dette personlige gjenstander, vanlig innbo og løsøre mv.
Aksjer vil normalt inngå i det som konkursboet kan beslaglegge. Spørsmålet er om aksjene i et nystartet aksjeselskap har en slik verdi at salg vil tilføre boet midler av betydning. Det skjer ikke sjelden at det er skyldneren selv som kjøper verdier fra konkursboet, evt. gjennom låneopptak etter konkursåpningen.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: