Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

John Jonassen

Advokatfirmaet Jonassen AS

Jeg arbeider meget med fast eiendoms rettsforhold, kjøp og salg av fast eiendom Norge og Sverige, samerett og reindriftsrett

Thomas Chr. Jarning

Harris Advokatfirma AS

Innløsning av festetomter, ekspropriasjonsaker,
utbyggingskontrakter,
konkurs,
offentlig skifte,
forvaltningsrett
forkjøpsretter og løsningsretter

Ådne Jareld

Advokatfirmaet JARELD AS

Jeg betjener et vidt fagfelt og bistår næringsliv og privatpersoner på de fleste rettsområder. Viktige felter er entreprisejus, kontraktsjus, forsikringsjus, offentligrettslig jus, arverett, familierett m.m. Rettsområder griper inn i hverandre. Kunnskaper fra ett rettsområde kan vise seg nødvendig for å finne løsninger på et annet. Etter juridicum i 1976 arbeidet jeg i næringslivet. I 1987 etablerte jeg nåværende advokatvirksomhet og eiendomsmeglervirksomhet. Ta kontakt. Epost: aaj@jareld.no Tlf: 22961010