Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Lars Martin Ramsland

Stokkeland – Advokat DA

Utdannet lærer med spesialpedagogisk og sosialpedagogisk tilleggsutdanning. Lang erfaring som lærer og rådgiver i skolen. Prosedyreerfaring i barnefordeling, barnevern, arbeidsrett, bistandsadvokat, stafferett mm. Flere oppdrag som offentlig oppnevnat bostyrer i dødsbo samt medhjelper ved oppløsing av sameie og tvangssalg av eiendom.

Thomas Chr. Jarning

Harris Advokatfirma AS

Innløsning av festetomter, ekspropriasjonsaker,
utbyggingskontrakter,
konkurs,
offentlig skifte,
forvaltningsrett
forkjøpsretter og løsningsretter

Kristin Fagerheim Hammervik

Advokatfirmaet AGA AS

Fast bistandsadvokat for Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Har i tillegg arbeidet med arbeidsrett og tilliggende fagområder siden 1995. Har fullført meklingskurs gjennom Den Norske Advokatforening, i tillegg til mange års erfaring som forhandlingsleder ifm ulike tariffrevisjoner, herunder mekling hos Riksmeklingsmannen.

Thorleif Bruland

Advokatfirmaet Bruland og Farstad AS

Utdannet Advokat, siviløkonom og Master of Business Administration. Kurs i advokatmegling og voldgift.