Kan kreditor sende krav om utleggstrekk for renter?

Publisert: 24.07.2023

Når et krav hos Namsmannen er ferdig nedbetalt, kan samme kreditor sende inn nytt krav om utleggstrekk for renter som har påløpt samtidig som trekket har pågått?

Svar:

Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-21 første ledd at det skal inntas i namsboken en nøyaktig beregning av saksøkerens krav med sakskostnader og renter frem til utleggsdagen, samt nøyaktige opplysninger om beregningen av renter fra utleggsdagen. Utleggstrekket skal derfor i utgangspunktet også omfatte renter som har påløpt mens det har skjedd trekk. Kreditor har således ikke noen grunn til å sende egen faktura på renter til tvangsinndrivelse.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: