Kan samboer bli boende i bolig når den andre samboeren dør?

Publisert: 27.03.2023

Vi er et samboerpar, der vi eier ulikt på en felles bolig. Tinglyst 75 % og 25 %. Vi har barn på hver vår kant, og ønsker å skrive et slags testamente, der den annen part kan bo videre i bolig til sin egen død, dersom samboer dør, uten å gjøre opp arven til avdødes barn. Kan vi skrive en slik avtale/testamente privat, med utenforstående vitner?

Svar:

Det dere ønsker, likner på at gjenlevende kan få sitte i uskiftet bo med boligen. Det er dessverre ikke mulig uten å ha felles barn.
En avtale dere i mellom om dette, vil være en dødsdisposisjon, og må gjøres som testament. Men det kan være vanskelig av hensyn til pliktdelsarv til barna. Det kan da tenkes flere andre muligheter, men det avhenger av hvilke øvrige verdier dere har.

Dere kan eventuelt testamentere eierandelene i boligen til hverandre, og så bestemme som sekundærarvebestemmelse at dette skal tilfalle førstavdødes barn ved lengstlevendes død.

Dere kan også eventuelt gi hverandre en livslang bruks/borett til den andres eierandel av boligen.

Merk imidlertid at verdien av eierandelen eller verdien av bruksretten ikke må krenke livsarvingenes pliktdelsarv.

Jeg anbefaler å få dette konkret vurdert av advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: