Kan tinglysing av borett sikre mot skifte?

Publisert: 23.08.2023

Tinglyst borett for samboere i leilighet som begge to eier, ene 55 %, andre 45 %. Kan tinglysing av borett i denne leiligheten sikre mot skifte av leilighet når en av oss faller fra? Kan vi risikere at særkullsbarn, som begge har, krever sin foreldrearv utbetalt? Må tinglysingen inneholde krav om vederlagsfri borett? Kan arvingene kreve vederlag for bruk av avdødes del? En av oss har verdier som kan dekke pliktarvbeløpet, den andre ikke.

Svar:

Om bruksretten er vederlagsfri eller ikke, vil avhenge av hva som er avtalt. Det bør i så fall være skriftlig, og bruksretten bør tinglyses.

Om bruksretten vil stå seg eller ikke, vil avhenge av om verdien av den er så høy at den krenker pliktdelsarven til barna. En etablering av bruksrett bør ofte sammenholdes med et testament.

Det bør også vurderes hvordan dette påvirker arvingene, som kan bli sittende med en eierandel i bolig de ikke kan selge, med kostnader de kanskje ikke kan bære? Bør samboeren betale løpende kostnader? eiendomsskatt? Skal samboer begrenses til å ta opp lån/benytte boligen som sikkerhet? Arvingene vil kanskje tape skatteposisjon og måtte betale gevinstskatt ved senere salg?

Det bør vurderes nøye om dette er en fremgangsmåte som er gunstig, og ikke minst vil stå seg i forhold til pliktdelen.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: