Kan utleier kreve mer penger for strøm?

Publisert: 24.03.2022

Har strøm inkludert i leien, men i leieavtalen står det "Leietaker er gjort særskilt oppmerksom på anledningen utleier har etter husleieloven § 4-5 å regulere for utgiftene ved forbruk av elektrisitet." Hva vil det si? Utleier ba oss søke strømstipend fra Lånekassen for å gi til dem. De har ikke gitt beskjed om at vi har brukt mer strøm enn vanlig. Kan de kreve penger pga høye strømpriser selv om forbruket ikke er forhøyet? Avtalen er at vi evt. skulle betale dersom forbruket ble mer enn normalt.

Svar:

Det kan kun avtales endring dersom dere skal betale forholdsmessig for strøm. Det må da dokumenteres at forbruket har økt. Men hvis strøm er inkludert i leieavtalen så er det ikke nødvendigvis riktig å kreve økning i dette beløpet nå. Det kommer an på hva som konkret er avtalt.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: