Konsumprisindeksregulering av husleie

Publisert: 07.07.2023

Spørsmålet mitt gjelder konsumprisindeksregulering av husleie. Kan en regne ut kpi for 5 år? Altså hvis det ikke har blitt foretatt noen regulering tidligere i leie forholdet kan en da regne ut fra utleiestart og frem til dags dato? Og er det lov å gjøre dette i oppsigelsestiden?

Svar:

Dette er regulert av husleieloven § 4-2, med mindre det er avtalt andre vilkår i leiekontrakten, og disse vilkårene er gyldige overfor leietakeren, jf. husleieloven § 1-2.

I husleieloven § 4-2 fremkommer det at leien kan justeres for å ta høyde for endringer i konsumprisindeksen siden sist gang leien ble justert, så lenge det er gått mer enn ett år siden sist gang leien ble endret eller fastsatt. I tillegg må det gis et skriftlig varsel til leietakeren med en måneds frist før endringen kan settes i verk.

Hvis leien ikke har blitt endret på fem år, kan man justere leien til å ta høyde for endringen i konsumprisindeksen på de fem årene. Det kan gjøres i oppsigelsestiden, men det skal være levert et varsel med minst en måneds frist før endringen trer i kraft. Hvis det er en oppsigelsestid på tre måneder, og den allerede har begynt å løpe, vil det være begrenset hvor mye man får igjen for å oppjustere leien med en måneds varsel.

Del denne artikkelen: