Krav på gaver gitt før dødsfall?

Publisert: 18.01.2022

Om man har gitt bort alt man eier og har til noen andre mens man lever, kan da barn av den som har gitt bort sine midler komme og forlange arv etter den som har gitt bort før sin død.

Svar:

I utgangspunktet kan man fritt gi bort alt man eier når man er i levende live. Det er da ikke noe igjen til barna å arve. Men i slike saker må man være nøye på at det faktisk er det vi kaller livsdisposisjoner, og ikke en dødsdisposisjon. Men dødsdisposisjon menes at gavene reelt sett ikke er ment å oppfylles eller gjennomføres før etter givers død. Da kommer regler om pliktdelsarv til livsarvinger og formkrav inn.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: