Krav på verdiøkning etter å ha bidratt til oppussing?

Publisert: 18.04.2023

Var samboer i 2 år, flyttet inn i hans hus, dette ble solgt, med veldig god hjelp av meg, rydding, maling, klargjøring til visning osv. Vi flyttet sammen til et annet hus, jeg skulle på sikt kjøpe meg inn. Han var på jobb hele dagen, jeg pusset opp både på dagtid og etter han kom hjem. Dette pågikk i ca 10 mnd. Vi har delt på alt av felles utgifter både på hus og felles matkonto. Vil tro jeg har bidratt til stor verdiøkning. Kan jeg kreve han økonomisk for mitt bidrag?

Svar:

Bidrag i form av arbeidsinnsats og/eller penger kan, dersom bidragene er betydelige, gi grunnlag for enten sameie/medeiendomsrett i boligen eller vederlagskrav, det vil si utbetaling av et pengebeløp.

Etter teori og rettspraksis går det en nedre grense for hvilke bidrag som danner grunnlag for medeiendomsrett. For direkte bidrag har domstolen avvist medeiendomsrett når bidraget har ligget på mellom 3-10 % av kjøpesummen ved anskaffelsen. I ditt tilfelle, hvor det i all hovedsak er snakk om et indirekte bidrag ved arbeidsinnsats som i tillegg har medført en høyere verdi på eiendommen, må verdien av bidraget fastsettes mer skjønnsmessig.

Vederlagskrav kan tilkjennes basert på alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper, og på rimelighetsbetraktninger. Restitusjonskravet kan som hovedregel ikke overstige det som er tilført den ene samboer fra den andre, og du vil kun kunne kreve vederlag for på den prisstigningen som følger direkte av arbeidsinnsatsen, og altså ikke den verdistigningen som skyldes alminnelig prisstigning i markedet. Det kan være nødvendig å kontakte en takstmann og/eller eiendomsmegler for å få en nærmere vurdering av verdien av ditt bidrag.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: