Leder kommer med usanne anklager

Publisert: 10.05.2024

Jeg er ansatt ved en hurtigmatkjede, og vil fortelle om anklager om tyveri og mishandling fra restaurantlederen. Dette har påvirket min trivsel og mitt rykte på jobb. Den lederen har gjentatte ganger anklaget meg for tyveri og andre urettmessige handlinger. Dette har ført til mistenkeliggjøring og dårlig behandling fra deres side. I tillegg har de vist manglende respekt. Anklagene og den dårlige behandlingen påvirket mitt forhold til mine kolleger og arbeidsmiljøet negativt. Får jeg erstatning?

Svar:

Dette er komplekst. Du bør engasjere advokat. Det kan være snakk om yrkesskade og erstatning fra yrkesskadeforsikring og yrkesskadetrygd. Forholdet må tas opp med NAV og forsikringsselskapet. Advokat finner du på http://www.advokatenhjelperdeg.no.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: