Leietaker protester mot økte stall-leiepriser.

Publisert: 16.01.2023

Jeg leier ut stallplasser og har nå en leietaker som er uenig i kontrakten. I kontrakten står det at stall-leia vil øke hvis fòrprisen øker, men vi tar ikke fortjeneste på fòret, men selger den videre til innkjøpspris. Kontrakten er underskrevet av begge parter. Nå stiger leia pga økte fòrpriser, men da sier leietaker at vi bryter husleieloven. Stemmer dette? Kan ikke se at stallplass-utleie går under denne loven? Og har vi ikke rett til å skrive vår egen kontrakt?

Svar:

Husleieloven er ikke gjeldende for leie av stallplass så dette vil normalt dekkes av den avtalen som er inngått.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: