Må betale barnebidrag selv om eksen holder barna unna

Publisert: 09.03.2023

Jeg har fått barnebidrag til å betale fordi barna mine bor med min ekssamboer. Han bor i Spania og er norsk, jeg er spansk og bor i Norge. Min eks har hjernevasket barna mine til å bo med han i Spania og jeg føler at jeg ikke kan gjøre noe i mot det, eller barna kommer til å hate meg alltid. Min eks nekter å signere samvær, og NAV sier at siden vi ikke har samvær, hvis jeg besøker 2 uker mine barna at jeg allikevel skal betale han barnebidrag. Kan jeg klage?

Svar:

Du kan klage på bidraget om du mener NAV har lagt uriktig samvær til grunn ved fastsettelse av samvær.

NAV opererer med ulike klasser for samværsfradrag ved fastsettelse av barnebidraget. Dess mer samvær man har, jo mindre bidrag betaler man, ettersom man da tar en større del av kostnaden ved å forsørge barna med mat og andre løpende behov de har under samværet.

Samværsklasse 1 er hvis barnet i snitt har 2-3 netter overnattingssamvær pr måned. Klasse 2 ved 4-8 netter i snitt pr måned, klasse 3 ved 9-13 netter pr måned og klasse 4 ved 14-15 netter pr måned. Det regnes et snitt i løpet av året. Om du mener at du har fått feil samværsfradrag kan du dokumentere samværet overfor NAV i klageomgangen.

Det er det faktisk gjennomførte samværet som skal legges til grunn, ikke det avtalte samværet. Så om du har hatt mer overnattingssamvær enn det som følger av for eksempel en tidligere skriftlig avtale, skal de vektlegge det samværet du faktisk har hatt med barna dine.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: