Min tante er enke og har skrevet nytt testamente, men er usikker på hvem som har krav på arv

Publisert: 06.03.2024

Min tante er enke. Da hennes mann døde, hadde de gjensidig testamente. De har ingen barn. Hun har skrevet nytt testament, men hun er nå blitt usikker på om dette er riktig, da hun har satt sine søsken, og deres barn som arvinger. Hennes spørsmål er om hennes avdøde ektemanns slektninger også har krav på arv? Min tante har arvet store beløp før og etter sin ektemanns død. Hun har ønske om at det hun har arvet, skal forbli i hennes familie om mulig. Må hun skrive nytt testament?

Svar:

Om gjenlevende ektefelle kan skrive nytt testament, vil avhenge av det testamentet de har opprettet. Det vil også kunne ha betydning om hun arvet alt etter han, eller sitter i uskiftet bo. Vanligvis vil man i uskiftet bo kunne disponere i testament den andel av uskifteboet som skal tilfalle egen slekt. Eller har hun arvet han? Er det bindende bestemt noe om arvefordelingen etter hennes død? Er hun gitt rett til å disponere over alt både i levende live og i testament?

Testamentet og omstendighetene må tolkes og vurderes konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: